Υπηρεσία Flight Alerts

Η χρήση της προσφερόμενης υπηρεσίας Flight Alerts, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στον κάτοχο της παρούσας Ιστοσελίδας, Airtickets Α.Ε (η Εταιρεία) και οι όροι "εσείς" και "σας" αναφέρονται στον χρήστη της υπηρεσίας Flights Alerts. Με την αγορά της υπηρεσίας αυτής αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους:

Με την υπηρεσία Flight Alerts μπορείτε να λαμβάνετε κάθε ειδοποίηση ή πληροφορία για την πτήση σας (πχ αλλαγές ή/και ακυρώσεις της πτήσης σας) μέσω μηνύματος sms στο κινητό σας τηλέφωνο. Ειδικότερα, η υπηρεσία Flight Alerts περιλαμβάνει:

  • Αποστολή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και στο κινητό σας τηλέφωνο
  • Υπενθύμιση για την πτήση σας πριν την αναχώρησή σας
  • Ειδοποίηση εάν η πτήση έχει καθυστέρηση
  • Ειδοποίηση σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης σας
  • Ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλαγή στην πύλη αναχώρησης

Κατά τη διαδικασία αγοράς της υπηρεσίας Flight Alerts, καλείστε να δηλώσετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο θα σας αποστέλλονται όλες οι σχετικές με την πτήση σας πληροφορίες και ειδοποιήσεις. Με την ολοκλήρωση της αγοράς της υπηρεσίας Flight Alerts, εγγυάστε ότι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει αντιστοιχεί σε πραγματικό αριθμό που χρησιμοποιείται από εσάς και όχι από τρίτα πρόσωπα και οφείλετε να μας γνωστοποιείτε τυχόν αλλαγή ή απώλεια αυτού του αριθμού.

Οι σχετικές με την πτήση σας πληροφορίες και ειδοποιήσεις που σας αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας Flight Alerts, αντλούνται μόνον από τους πίνακες ανακοινώσεων των αεροδρομίων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για αποστολή οποιασδήποτε ειδοποίησης στο κινητό σας τηλέφωνο, 5 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης της πτήσης σας και από τη στιγμή που η πτήση σας αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του αεροδρομίου αναχώρησης. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση λαμβάνει χώρα πριν από την ανάρτηση της πτήσης σας στον πίνακα ανακοινώσεων δε θα σας αποστέλλεται. Στις περιπτώσεις όπου θα λάβετε ειδοποίηση με την οποία ενημερώνεστε ότι η ώρα αναχώρησης της πτήσης σας επισπεύδεται για περισσότερο από 30 λεπτά, καλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με την αεροπορική εταιρεία που θα διενεργήσει τη πτήση σας. Η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για αλλαγές, ακυρώσεις και λοιπές πληροφορίες πτήσεων που δεν αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των αεροδρομίων και οι οποίες επομένως δεν είναι δυνατό να σας αποσταλούν μέσω της υπηρεσίας Flight Alerts.

Η λήψη των μηνυμάτων sms στο κινητό σας τηλέφωνο γίνεται μέσω του δικού σας παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη λήψη του μηνύματος που οφείλεται σε λόγους που αφορούν στους παρόχους ή στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι το ασθενές σήμα στο κινητό σας τηλέφωνο, η υπερβολική «κίνηση» στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η καθυστέρηση για οποιοδήποτε λόγο στη λήψη του μηνύματος κατά την παρουσία σας στο εξωτερικό, κλπ.

Με την αγορά της υπηρεσίας Flight Alerts, συμφωνείτε ρητά ότι η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας Flight Alerts.

Έχετε δικαίωμα ακύρωσης της υπηρεσίας Flight Alerts και επιστροφής των χρημάτων σας, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας, με την προϋπόθεση όμως ότι η ημερομηνία αναχώρησης για το ταξίδι σας δεν εμπίπτει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος (ήτοι 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς). Παρακαλούμε σημειώσετε ότι στην περίπτωση ακύρωσης της υπηρεσίας Flight Alerts, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων ολοκληρώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών. Αναλόγως όμως με την εσωτερική πολιτική των τραπεζών, το ποσό ενδέχεται να χρειαστεί 7-10 επιπλέον ημέρες μέχρι να είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό σας.