Πακέτο FullFlex Pass

Το πακέτο FullFlex Pass συνίσταται και εφαρμόζεται υπό τους Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια, με εφαρμογή σε όλες τις Παραγράφους.  


I. Ορισμοί

Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία, όπου αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

Εσείς/ εσάς/ σας – Ο κάτοχος του εισιτηρίου, ο οποίος έκανε την αγορά του πακέτου Προστασίας Ακύρωσης, μαζί με την αγορά του εισιτηρίου του, από εμάς.

Εμείς / εμάς / μας - Το ταξιδιωτικό γραφείο που λειτουργεί την ιστοσελίδα airtickets.gr, του οποίου τα στοιχεία ταυτότητας εμφανίζεται στους Γενικούς Όρους Χρήσης.

Απαίτηση - Οποιοδήποτε τυχαίο περιστατικό του οποίου οι συνέπειες καλύπτονται από τους όρους του πακέτου FullFlex Pass και για το οποίο ενδέχεται εσείς να δικαιούστε την μερική επιστροφή χρημάτων του εισιτηρίου σας.

 

II. Γενικοί Όροι

Εκτός και αν εμείς συμφωνήσουμε κάτι διαφορετικό, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)  Η γλώσσα των εγγράφων και όλη η επικοινωνία που αφορά σε αυτά, θα είναι στα Ελληνικά.

β) Όλες οι απαιτήσεις που ενδεχομένως να προκύψουν σχετικά με το πακέτο FullFlex Pass και η αποζημείωση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και της απόδοσης, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και εσείς και εμείς συμφωνούμε να υπαγóμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

 

ΙΙΙ. Διάρκεια Ισχύος του Πακέτου

Το πακέτο FullFlex Pass ισχύει για την πτήση για την οποία έχει αγοραστεί και είναι σε ισχύ από τη στιγμή που πραγματοποιείται η αγορά (και η αντίστοιχη χρέωση έχει πληρωθεί) και λήγει 72 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης αναχώρησης.

 

IV. Έναρξη Ισχύος του Πακέτου FullFlex Pass

α) Το πακέτο FullFlex Pass ισχύει μόνο όταν όταν η αμοιβή για την υπηρεσία έχει καταβληθεί και το εισιτήριό σας έχει εκδοθεί.

β) Δικαιούστε να λάβετε την επιστροφή των χρημάτων που παρέχεται απο το πακέτο FullFlex Pass, εφόσον έχετε στείλει ένα e-mail στο claims@airtickets.gr, το αργότερο έως 72 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης αναχώρησής σας, ενημερώνοντας το προσωπικό της airtickets.gr για την ακύρωση.

 

VΠεριπτώσεις που καλύπτονται από το FullFlex Pass

α) Το πακέτο FullFlex Pass σας δίνει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε μορφή voucher έως το 90% της αξίας του εισιτηρίου που πληρώσατε. Θα αφαιρούνται τυχόν εκπτώσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί αρχικά για τη διαμόρφωση της τιμής του εισιτηρίου
β) Η εταιρία μας θα υπολογίσει την αξία του voucher με βάση την αρχική τιμή του εισιτηρίου σας.
γ) Το πακέτο FullFlex Pass καλύπτει μόνο την τιμή αγοράς του εισιτηρίου, εξαιρουμένου του κόστους υπηρεσίας.
δ) Το πακέτο FullFlex Pass δεν καλύπτει πρόσθετες αγορές όπως διαμονή σε ξενοδοχείο, ενοικίαση αυτοκινήτου, κλπ, ούτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες όπως ασφάλιση, μηνύματα SMS κλπ.

 

VI. Απαίτηση και Διαδικασία Επιστροφής- Χρήση του Voucher

α) Πρέπει να μας ενημερώσετε για την απαίτησή σας για επιστροφή χρημάτων, αποστέλλοντας ένα e-mail στη διεύθυνση claims@airtickets.gr το αργότερο έως 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης αναχώρησης, ενημερώνοντας μας για την ακύρωση.
β) Μετά τη λήψη της αξίωσης, θα αξιολογήσουμε το αίτημα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση της ακύρωσης και του ποσού του κουπονιού επιστροφής χρημάτων.
γ) Με την επιβέβαιωσή σας, θα ακυρώσουμε την κράτηση και θα σας στείλουμε τα στοιχεία του  voucher μέσα σε 48 ώρες μέσω email.
δ) Η απαίτηση για επιστροφή χρημάτων πρέπει να αποσταλεί από την ίδια διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιήθηκε για την κράτηση.
ε) Το voucher είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.
στ) Το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για online κρατήσεις πτήσεων.
ζ) Το voucher παραμένει σε ισχύ για έξι (6) μήνες από την ημέρα που σας απεστάλη.
η) Με την παραλαβή του voucher, εσείς αποδέχεστε ρητά ότι μετά την ακύρωση της  κράτησής σας, η ιδιοκτησία του μη χρησιμοποιημένου εισιτηρίου μεταφέρεται σε εμάς.

 

VII. Ακύρωση της αγοράς του πακέτου

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το πακέτο FullFlex Pass εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αναχώρησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 14 ημέρες και δεν έχετε: α) χρησιμοποιήσει το εισιτήριο ή β) ήδη ζητήσει επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση ακύρωσης, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων διαρκεί συνήθως έως και 15 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ακύρωσης. Λόγω τραπεζικών διαδικασιών, όμως, οποιοδήποτε αντίστοιχο ποσό μπορεί να διαρκέσει 7-10 επιπλέον ημέρες πριν εμφανιστεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό.