Προστασία Απώλειας Αποσκευής

Η Προστασία Απώλειας Αποσκευής συνίσταται και εφαρμόζεται υπό τους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια, με εφαρμογή σε όλες τις Παραγράφους. Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται ότι η airtickets® δύναται να μην καλύψει απαιτήσεις, μερικώς ή εξ ολοκλήρου.

 

I. Ορισμοί

Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία, όπου αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

Αποσκευές – Τσάντες, θήκες και βαλίτσες που περιέχουν τα υπάρχοντα ενός ταξιδιώτη κατά τη μετακίνησή του. 

Απολεσθείσες αποσκευές – Αποσκευές/Βαλίτσες που μεταφέρονται από μια αεροπορική εταιρεία, οι οποίες δεν έχουν φτάσει στον σωστό προορισμό μαζί με τον επιβάτη.

Εσείς/ εσάς/ σας – Ο κάτοχος του εισιτηρίου, ο οποίος έκανε την αγορά της Προστασίας Απώλειας Αποσκευής, μαζί με την αγορά του εισιτηρίου του, από εμάς.

Αποζημίωση – Το ποσό αποζημίωσης ύψους 800 € ανά επιβάτη για τις απολεσθείσες αποσκευές του.

Εισιτήριο – Ένα έγκυρο εισιτήριο, το οποίο αγοράσατε από εμάς.

Εμείς / εμάς / μας - Το ταξιδιωτικό γραφείο που λειτουργεί την ιστοσελίδα airtickets.gr, του οποίου τα στοιχεία ταυτότητας εμφανίζεται στους Γενικούς Όρους Χρήσης.

Απαίτηση - Το e-mail με το οποίο μας ειδοποιείτε έγκαιρα σχετικά με την απώλεια των αποσκευών σας.

Περίοδος ισχύος – 96 ώρες (4 ημέρες), δηλαδή η airtickets® θα σας αποζημιώσει για τις αποσκευές που δεν έχουν βρεθεί για 4 ημέρες (96 ώρες) μετά την άφιξή σας στον τελικό προορισμό σας. 

 

ΙΙ. Διάρκεια ισχύος της Προστασίας Απώλειας Αποσκευής

Η Προστασία Απώλειας Αποσκευής ισχύει μόνο για παραδιδόμενες αποσκευές για την πτήση για την οποία έχει αγοραστεί η κάλυψη, τίθεται σε ισχύ από την ώρα αγοράς (και πληρωμής τους αντίστοιχου ποσού αγοράς) και παύει να ισχύει όταν φτάσετε στον τελικό προορισμό σας και παραλάβετε τις αποσκευές σας.

 

ΙΙΙ. Ισχύς της Προστασίας Απώλειας Αποσκευής

α) Η Προστασία Απώλειας Αποσκευής ισχύει μόνο όταν όταν η αμοιβή για την υπηρεσία έχει καταβληθεί και το εισιτήριό σας έχει εκδοθεί.

β) Η Προστασία Απώλειας Αποσκευής ισχύει αν όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να μας παρασχεθούν για τη σχετική ημερομηνία ταξιδιού, και όταν το περιστατικό απολεσθεισών αποσκευών έχει τεκμηριωθεί επισήμως σύμφωνα με τη διαδικασία της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας και τους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις της.

 

IV.  Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στην περίπτωση απαίτησης

α) Είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση, για να δικαιούστε την Αποζημίωση, να μας παρέχετε στοιχεία ή τα σχετικά έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν την απώλεια των αποσκευών σας. Θα πρέπει να μας παρέχετε με δικά σας έξοδα τα εξής:

• Τον κωδικό κράτησης της airtickets®

• Σαρωμένο αντίγραφο της αναφοράς απαίτησης που παρασχέθηκε από το τμήμα απολεσθέντων της αεροπορικής εταιρείας. Ο επιβάτης πρέπει εγκαίρως, εντός της περιόδου ισχύος (96 ώρες/4 ημέρες), να καταθέσει μια αναφορά αξίωσης στην αεροπορική εταιρεία (στη μορφή που απαιτείται από την αεροπορική εταιρεία) ότι δεν έχουν παραδοθεί αποσκευές επιβατών.

Αντίγραφο της ετικέτας αποσκευής που παρασχέθηκε από τον εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας κατά τον έλεγχο εισιτηρίων.

• Οποιαδήποτε λογικά πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ζητάμε.

β) Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο 48 ώρες (2 ημέρες) από τη στιγμή που η απαίτηση κοινοποιήθηκε σε εμάς.

 

V. Απαίτηση και Διαδικασία αποζημίωσης

α) Πρέπει να μας ειδοποιήσετε ότι η απαίτηση έχει λάβει χώρα, στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση claims@airtickets.gr, επισυνάπτοντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απώλεια των αποσκευών σας (καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο). Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου για να λάβετε οδηγίες για το πως να καταθέσετε το αίτημα απαίτησης, σε μέγιστο χρονικό διάστημα 24 ωρών μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο.

β) Η πληρωμή της αποζημίωσης θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών απότην αποδοχή πλήρους και ικανοποιητικής απόδειξης της υποχρέωσής μας να καταβάλλουμε το ποσό της αποζημίωσης, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και έπειτα από την επιβεβαίωση της απώλειας των αποσκευών σας από την Αεροπορική Εταιρεία.

γ) Η πληρωμή της αποζημίωσης θα γίνεται στον αριθμό της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά της εν λόγω υπηρεσίας. Εάν η Προστασία Απώλειας Αποσκευής έχει αγοραστεί με άλλους τρόπους πληρωμής, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε έναν έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό.

 

VI. Ακύρωση της αγοράς

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την Προστασία Απώλειας Αποσκευής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αναχώρησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 14 ημέρες. Σε περίπτωση ακύρωσης, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων διαρκεί συνήθως έως και 15 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ακύρωσης. Λόγω τραπεζικών διαδικασιών, όμως, οποιοδήποτε αντίστοιχο ποσό μπορεί να διαρκέσει 7-10 επιπλέον ημέρες πριν εμφανιστεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

 

VII. Ακύρωση από εμάς

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την αγορά του προϊόντος ανά πάσα στιγμή, για λόγους ασφαλείας ή προστασίας από περιπτώσεις εξαπάτησης. Αυτό εμπίπτει στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας και στις διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας και εντοπισμού των περιπτώσεων απάτης που έχουμε αναπτύξει ώστε να λαμβάνουμε αναφορά για προβλήματα σχετικά με κάρτες πληρωμής που έχουν χρησιμοποιηθεί, με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της κράτησης κ.λπ. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την ακύρωση, στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση που δηλώσατε κατά τη στιγμή της κράτησης.
 

VIII. Γενικοί Όροι

Όλες οι περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την Προστασία Απώλειας Αποσκευής και την πληρωμή αποζημίωσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων της διαπραγμάτευσης και της εκτέλεσης, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία, και εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι υπαγόμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.